Akademia Turystyki

piątek, 16 stycznia 2015

Jak zostać touroperatorem?

Nie ma już żadnych koncesji i wymogów związanych z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. O tym jak założyć biuro podróży piszemy niżej.

Organizatorem wycieczek może być każdy podmiot gospodarczy, który spełni dwa warunki:

1. Ma gwarancję ubezpieczeniową (ewentualnie gwarancję bankową lub rachunek powierniczy);
2. Posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych – formalności tej dopełniamy w Urzędzie Marszałkowskim właściwym dla siedziby biura.

Gwarancja ubezpieczeniowa. W myśl nowych przepisów biura podróży, które rozpoczynają swoją działalność i zamierzają organizować imprezy turystyczne z przeznaczeniem na wszystkie kraje świata, muszą wykupić gwarancję na sumę 90 tysięcy euro! (w przypadku biur, które będą wykorzystywać loty czarterowe gwarancja wynosi aż 250 tysięcy euro). Tak wysoka kwota wydaje się sumą zaporową, szczególnie w przypadku małych podmiotów. Tym bardziej, że progi te obowiązują aż przez pierwsze dwa lata działalności biura.

Jeśli ograniczymy działalność do Europy, to suma gwarancji ubezpieczeniowej wynosi 50 tys. euro (jeśli nie ma czarterów), a w przypadku organizowania turystyki wyłącznie w Polsce i krajach ościennych, to suma gwarancji ubezpieczeniowej wynosi 7,5 tys. euro.

Touroperatorzy w Polsce. Zarejestrowani organizatorzy wg Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki), stan na 5 grudnia 2014: 3790.
 
Największa liczba touroperatorów (2014 rok):
  1. Województwo mazowieckie – 806, 
  2. Województwo małopolskie – 491,
  3. Województwo śląskie – 480.
72,7 procent biur podróży prowadziły  w 2012 r. osoby fizyczne. Na drugim miejscu pod względem struktury własności plasowały się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17 proc.), na trzecim spółki jawne (3,2 procent). 2,7 procent zarejestrowanych biur podróży należało do stowarzyszeń, a 4,4 procent do innych właścicieli (spółki akcyjne, cywilne, fundacje i spółdzielnie).

Jak ubezpieczają się biura podróży? Zdecydowana większość, bo aż 88,7 procent, wybrała gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia bankowe zapewniło sobie 5 procent firm, a ubezpieczenie na rzecz klienta – 4,8 procent.

Szkolenie: JAK ZAŁOŻYĆ BIURO PODRÓŻY

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz